stilla vatten - 2.jpg

ENSKILDA AVLOPP


SCROLL DOWN

ENSKILDA AVLOPP


Specialiserad Entreprenör

Enskilda Avlopp är ett företag specialiserat på enskilt avlopp, kommunal V/A -anslutning & pumpstationer.
Från projektering till komplett installation.


WC + BAD, DISK & TVÄTT

GRAF är ett biokemiskt minireningsverk för hantering av allt avloppsvatten från hushåll. Systemet bygger på SBR- tekniken (Sekventiell Biologisk Rening) och renar avloppsvattnet i olika steg. Reningsverket är mycket driftsäkert tack vare att systemet drivs med en luftpump. I tanken finns varken rörliga delar eller filter som måste bytas. 

CE Märkt Enligt EN 12566-3


BAD, DISK & TVÄTT

Marknadens mest lågbyggda BDT-slamavskiljare (inloppshöjd 599/mm)

  • Stor tankvolym
  • Justerbar Stos/hals
  • Barnsäkert lås
  • PIA Certifierat biologiskt filter

Enskilda Avlopp har den kompletta lösningen med marknadens mest lågbyggda slamavskiljare för Bad, disk och tvättvatten (BDT) med inbyggd biologi.


WC + BDT + VATTEN

Tankar för avloppsvatten från WC, slamavskiljare för WC+BDT, tankar för vattenmagasin - tex magasinering av regnvatten för bevattning. Samtliga tankar är typgodkända. 

Tankar i olika storlekar

  • 3000 L 
  • 5000 L Lågbyggd
  • 6 500 L

Samtliga tankar för WC-avloppsvatten levereras med nivålarm.


stilla vatten - 2.jpg

Kontakta oss


Telefon Mån-Tors kl 07 - 16, Fredag 07-15

08 684 27 600

Dygnet runt via:

E-Post

Kontakta oss


Telefon Mån-Tors kl 07 - 16, Fredag 07-15

08 684 27 600

Dygnet runt via:

E-Post

 

huvudkontor

ENSKILDA AVLOPP SVERIGE AB

Tel: 08 684 27 600

Ånäs Gård, 137 91 Västerhaninge
Info@enskildaavlopp.se

FAKTURA SKICKAS TILL
faktura@enskildaavlopp.se

Org.nr: 556883-1704

 
 

STÄLL EN FRÅGA?

Använd gärna formuläret för att ställa en fråga